Catàleg de Serveis

L’ajuntament actua per atendre i solucionar les demandes del conjunt de la ciutadania, amb la voluntat d'oferir el màxim de serveis que comporta viure en qualsevol col·lectivitat organitzada. 

Els serveis que presta un ajuntament han d'actuar sobre la base dels principis d’igualtat, transparència, participació, eficàcia i eficiència en la gestió. Aquest és el nostre compromís per a la millora i el desenvolupament del nostre municipi.

 • Atenció ciutadana general

  Servei que s'encarrega de donar informació, ajuda i orientació a la ciutadania i empreses que requereixin realitzar tràmits o altres actuacions.

 • Atenció de situacions de necessitat social

  Servei que s'encarrega de realitzar les accions necessàries per minimitzar i/o solucionar les necessitats socials que es presenten com a urgències, així com realitzar les accions necessàries per a prevenir possibles noves situacions.

 • Casal de la gent gran

  Servei que s'encarrega de promoure el benestar de la gent gran i la promoció de la seva participació com a membres actius de la societat, a partir del foment de la convivència i de les relacions intergeneracionals

 • Informació i Orientació a la Dona

  Servei que s'encarrega de facilitar informació, orientació i assessorament en relació amb qualsevol aspecte de la vida de les dones.

 • Servei d'Ajuda a Domicili

  Servei que s'encarrega d'aglutinar les accions que es realitzen bàsicament a la llar de persones que requereixen atencions personals, ajuda pel manteniment de la llar en condicions acceptables d'us i gaudi així com a les persones amb manca d'autonomia personal

 • Servei de Transport i Acompanyament a l'ICO, Hospital Duran i Renyals

  AMPERT és una associació sense ànim de lucre, que treballa per a millorar la qualitat d’atenció donada als malalts de càncer de l'Alt Penedès, proporcionant-los un servei de transport i acompanyament diari fins a l'ICO (Institut Català d'Oncologia), Hospital Duran i Reynals de l'Hospitalet de Llobregat.

 • Servei de recollida de mobles i estris vells

  Des de la Mancomunitat Penedès - Garraf es porta a terme el servei de recollida de mobles i estris vells, amb servei disponible el segon i quart dijous de cada mes.

 • Teleassistència

  La teleassistència domiciliària és un servei de suport per al manteniment de les persones grans en el seu domicili, que consisteix en la instal·lació d'un aparell connectat al telèfon de l'usuari, amb el qual la persona en el cas d'alguna contrarietat pot prémer un botó i rebre atenció immediatament. Les persones beneficiàries són majors de 80 anys o persones en situació de dependència.

Darrera actualització: 06.07.2017 | 12:40
Darrera actualització: 06.07.2017 | 12:40