Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet

L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Accés a l'ORGT de l'Ajuntament del Pla del Penedès

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament del Pla del Penedès és l'Oficina de Gestió Tributària de Sant Sadurní d'Anoia.

Sant Antoni, 59
08770 Sant Sadurní d'Anoia
Tel. 934 729 211
orgt.st.sadurnia@diba.cat

Darrera actualització: 28.06.2022 | 11:41
Darrera actualització: 28.06.2022 | 11:41