Com arribar al Pla del Penedès
en cotxe desde:
 
Ajuntament del Pla del Penedès · Plaça de Pau Fontanals, 1 · 08733 PLA DEL PENEDÈS  · 
T. 93 898 80 03 ·  F. 93 898 90 31 · NIF P0816300H
Diputació de Barcelona