Reglament de l'Arxiu Municipal del Pla del Penedès

El Ple Municipal de l'Ajuntament del Pla del Penedès va aprovar el Reglament de Règim Intern de l'Arxiu Municipal del Pla del Penedès. L’esmentat Reglament s’ha sotmès a informació pública i audiència dels interessats mitjançant la publicació del corresponent Edicte al BOPB.

Podeu consultar tots els punts inclosos en aquest reglament en el document adjunt que podreu trobar en aquesta mateixa pàgina.

Darrera actualització: 16.02.2024 | 21:30
Darrera actualització: 16.02.2024 | 21:30