Nova campanya "Dona llum als invisibles"

Dijous, 17 de febrer de 2022 a les 00:00

El Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD) enceta una nova campanya per promoure l’adopció dels gossos i gats acollits a les instal·lacions.

El Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD) de la Mancomunitat Penedès-Garraf enceta aquest febrer una nova campanya per promoure l’adopció dels gossos i gats acollits a les seves instal·lacions. El centre impulsa a les xarxes socials la campanya «Dona llum als invisibles», una acció comunicativa per donar a conèixer a la ciutadania aquells animals que tenen majors dificultats per ser adoptats i que, malauradament, passen llargues temporades al centre, sense la companyia d’una família que els permeti tenir una vida amb plena normalitat.

Aquesta iniciativa pretén treure estigmes i posar en valor les virtuts de molts gossos i gats que, sovint per la seva raça, color, algun tret físic o de la seva personalitat, esdevenen «invisibles» per a moltes persones que s’adrecen al centre a adoptar. Com recorden des del CAAD, tenir la condició de GPP, ser un gat negre, tenir edat avançada o dificultats per relacionar-se amb alguns animals, entre d’altres, es converteixen en ocasions, un mur que impedeix conèixer més de prop un gos o un gat i explorar la seva compatibilitat amb l’animal. D’aquesta manera animals amb un gran potencial per ser adoptats, sigui pel seu caràcter o per les seves característiques, no troben una família i una llar on desenvolupar-se.

Actualment el CAAD Penedès compta amb prop de 190 animals al centre, entre els quals un percentatge molt elevat són gats negres, així com gossos de races potencialment perilloses o que arrosseguen alguna petita patologia lleu que no els impedeix per a res fer una vida absolutament normal. Recordar que l’adopció és la millor fórmula per tenir un animal a casa, ja que es combat el comerç fraudulent d’animals i les pràctiques abusives que se’n deriven de la cria il·legal i descontrolada.

Balanç 2021

Durant el 2021 el centre va recollir un total de 1.548 animals, el que suposa un increment del 9,6% en relació a l’any anterior. Mentre les dades de gats recollits es mantenen molt similars, 750, destaca l’increment considerable pel que fa als gossos recollits, 790, que suposa un augment del 17,55% respecte el 2020 i s’acosta a les dades anteriors a l’inici de la pandèmia de la COVID-19. Les adopcions d’animals al CAAD s’han mantingut similars a les de l’any 2020, amb un total de 784 adopcions, 342 de gossos i 442 gats. En el 2021 s’ha incrementat notablement les recuperacions de gossos per part del seu propietari, 416, un 18,9% més que l’any anterior, tot i que només el 28,35% dels animals recollits estan identificats. En aquest sentit, esmentar la importància d’identificar correctament amb xip al nostre animal i mantenir les dades de contacte actualitzades al cens, ja que és un recurs que facilita la tasca d’identificació i localització de les persones propietàries.

Esterilització

El balanç de l’activitat de l’any passat també assenyala una dada preocupant, i és que el centre va esterilitzar més d’un 87% dels animals que es van donar en adopció perquè no ho estaven en el moment de ser recollits. Aquesta dada assenyala de manera evident, que la gran majoria dels gossos i gats que arriben al CAAD són resultat de la no esterilització, un factor amb una incidència directa en la cria incontrolada i les camades no desitjades, principal causa d’abandonament segons els darrers estudis.

Darrera actualització: 04.03.2022 | 11:50