Aprovats els pressupostos, que fan un pas cap a la remunicipalització de l'aigua

Dijous, 2 de desembre de 2021 a les 00:00

El pressupost és d’1,2 milions d'euros i contempla projectes grans, com la remunicipalització de l'aigua o una aula multisensorial a la Llar d’Infants

Dijous 25 de novembre es va celebrar una sessió plenària ordinària a l’Ajuntament del Pla del Penedès on, entre altres punts, es va debatre la proposta de l’equip de govern pel pressupost municipal per a l’exercici 2022 aprovat amb els vots favorables de Junts i les abstencions d’ERC i la CUP.

Un any més, el document pressupostari presenta un equilibri entre els ingressos i les despeses amb un import d’1.200.970,00€ on s’hi ha consignat la quantitat de 5.000€ per finançar l’execució de totes les inversions en matèria de compra de material informàtic per l’escola, compra de contenidors i millores a les escoles a través de les aportacions municipals. Per tant, es tracta d’un pressupost de gestió, on no es preveuen grans inversions, ja que, totes s’han fet al llarg de l’exercici 2021, i es troben en fase d’execució. De totes maneres, des de l’equip de govern no es descarten noves inversions subjectes a subvencions.

A més a més, el pressupost inclou una partida per l’elaboració dels diferents estudis i projectes per a la remunicipalització del servei d’aigua, una proposta que es va fer des del grup municipal de la CUP, i que des del govern es va veure amb bons ulls i es va considerar una oportunitat per millorar el servei al municipi.

En el mateix Ple es va desestimar el recurs d’alçada interposat per l’empresa Gestión de Ingeniería y Construcción de La Dorada, SA contra l’acord del Ple de la Corporació de data 28 d’octubre de 2021, d’exclusió de la citada empresa de la licitació del projecte bàsic i d’execució del nou vas de la piscina per no acreditar degudament la seva solvència tècnica, ja que en el moment del lliurament de la documentació va presentar tres certificats de tres obres diferents que no es poden considerar com a feines anàlogues als treballs que constitueixen l’objecte de la contractació. Per tant, en aquest punt, es confirmava l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Tècniques de Hormigón Armado, SA i l’aixecament de la suspensió de la formalització del contracte amb l’empresa adjudicatària per tal de continuar amb la seva tramitació administrativa.

Aquest punt va ser aprovat amb els 8 vots a favor de Junts i ERC, i l’abstenció de la CUP.

També es va aprovar per unanimitat la proposta de ratificació de la delegació del servei de recollida, transport i gestió del residu de l’oli vegetal usat i de la recollida i gestió dels residus tèxtils, així com l’elaboració del Pa de Desplegament de la Recollida a favor de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

Finalment, l’alcaldessa va informar el plenari que la Llar d’Infants el Sol i la Lluna ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona de 17.000€ per tirar endavant el projecte d’una aula d’estimulació multisensorial. Aquestes aules són instal·lacions físiques amb equipament intensiu d’imatge, so i mobiliari de suport acompanyades d’un programa d’estimulació sensorial amb projectes didàctics, un recurs al servei de l’aprenentatge inclusiu i a l’atenció a la diversitat que reforça l’aprenentatge de les competències en les diferents etapes educatives, com ara la de 0 a 3 anys. La intenció de l’Ajuntament és que aquest sigui un recurs compartit i obert a l’escola d’educació primària, sobretot per aquells infants que es trobin en l’etapa de Cicle Infantil.

El ple municipal va finalitzar amb l’apartat de precs i preguntes dels grups de l’oposició.

Es pot recuperar la sessió plenària al canal del YouTube de l’Ajuntament del Pla del Penedès mitjançant el següent enllaç.

Darrera actualització: 02.12.2021 | 17:35