Arxiu Municpal del Pla del Penedès

Dijous, 30 de gener de 2020 a les 14:00

El Servei d’Arxiu Municipal de l’Ajuntament del Pla del Penedès, que forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2019, està destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local.

La seva tasca és gestionar els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració municipal, a més de garantir els drets dels ciutadans, dels documents de conservació permanent, i  dels fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi.

Els serveis que ofereix són:

  • Consulta de fons
  • Reprografia
  • Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació

Els horaris de consulta:

  • Horaris de consulta: demanar cita prèvia
  • Consultes i informació: 938 988 003
     

Fons documentals

L’arxiu municipal del Pla del Penedès conté bona part dels fons que integren el patrimoni documental del municipi. La part més important és la dels fons generats per les diferents administracions municipals al llarg de la història, però també aplega fons d’institucions, fons d'entitats i fons personals, i recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar.

El quadre de fons aplega la informació bàsica del conjunt de fons i col·leccions del Arxiu Municipal del Pla del Penedès.

Font: Diputació de Barcelona

       

Darrera actualització: 31.01.2020 | 15:24